Hjem
  1. SKDE
  2. Analyseseksjonen

Analyseseksjonen

Analyseseksjonen i SKDE utvikler nasjonale helseatlas som kartlegger variasjon i helsetjenesten og utarbeider analyser på oppdrag fra ulike enheter i Helse Nord.

​Analyseseksjonen arbeider med å utvikle helseatlas for å beskrive uberettiget variasjon i helsetjenesten parallelt med andre større og mindre analyser på oppdrag fra Helse Nord RHF, helseforetak i regionen og andre bestillere.

Les mer om helseatlas

SKDEs regionale oppdrag om å bidra med analytisk styringsinformasjon og utarbeidelse analyser på oppdrag fra ulike enheter i Helse Nord, ivaretas gjennom utvikling og drift av et interaktivt tabellverk for pasientstrømsanalyser og gjennom mer konkrete oppdrag fra RHF, HF og kliniske miljø i regionen.

Det interaktive tabellverket inneholder overordnet anonymisert informasjon om aktivitet og pasientstrømmer innad i, til og ut av helseregion Nord. Tabellverket publiseres på SKDEs nettsider.

Pasientstrømmer

Mange av analyseseksjonens regionale oppdrag er mindre analyser som svares ut i e-post eller regneark med tabeller og figurer. Andre oppdrag er mer omfattende og resulterer i rapporter eller notater som publiseres fortløpende på nettsidene.

Artikler og publikasjoner

Kontakt analyseseksjonen