Hjem

Kvalitet og forbruk i helsetjenesten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenester. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.